ΟΥ ΜΠΛΕΞΕΙΣ!!!!!
ΜΕΓΑΛΗ ΗΤΤΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΑΠΩΘΗΜΕΝΑ, ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ...
Home Theme

(via christians-grey-wife)

(via bitchplease-zaxaroula)

Και εγώ έχω δαίμονες,αλλά ποτέ δεν πλήγωσα κανένα

(via beabsorbing)

(via iv-ix-xii)

Τίποτα δεν είναι όπως περίμενα να είναι,τίποτα δεν είναι όπως θα ήθελα να είναι και τίποτα δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι.

Γ.Σεφέρης (via counterfeitfairytales)

πραγματικα

(via kceniaaa)

Σεφέρη αγαπημένε μου (via iv-ix-xii)

(Source: elen-terpsithea, via iv-ix-xii)

Δεν είμαι τίποτε άλλο παρά ένας άνθρωπος που πονεί διαβολεμένα. Δεν ξέρω τίποτε άλλο παρά πως ξύπνησα καίγοντας και δεν ήσουν πλάι μου. Και είναι μεγάλη κόλαση αυτό, και μου είναι αδιάφορα όλα τα άλλα.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter