ΟΥ ΜΠΛΕΞΕΙΣ!!!!!
ΜΕΓΑΛΗ ΗΤΤΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΑΠΩΘΗΜΕΝΑ, ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ...
Home Theme

(via xristina10)

(Source: neverletyourhopesdie, via she-doesnt-mind-at-all)

Τα γαμημένα τα τυχαία είναι τελικά αυτά που μπαίνουν στην ζωή μας και τα κάνουν πουτάνα όλα επίτηδες.

(via a—failure)

(Source: 0pt1c, via sowannabecool)

Remember who loved you no matter how fucked up in the head you were.

(via se-enan-kosmo-magiko)

Μου ειπε να μασήσω γαριδάκι..εννούσε τα λόττο ή μηπως την εχει μικρη? #apories_Cosmopolitan
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter